Úvod / Blog

Inflace roste, inflace ohrožuje vaše úspory. Co vše o ní víte?

Pojem inflace, několik let spící, je poslední měsíce čím dál více zmiňován v masových médiích. Pojďme si známý ekonomický pojem rozebrat. 

Zjednodušeně lze inflaci označit jako růst spotřebitelských cen (zboží, služeb) za uvedené období. 

Při vyjadřování míry inflace pomocí indexu spotřebitelských cen jsou často uváděna různá čísla, s tím, že všechna mohou být správná.
Liší se obdobím, za které je míra inflace uváděna, a základem, k němuž se vymezené období porovnává.

Pak můžeme narazit na typy inflace:

  • Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku - porovnávají se ceny za měsíc ve srovnání se stejným měsícem loňského roku (např. duben 2022 vs. duben 2021) - v tomto měsíci byla 14,2 %
  • Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen - trošku složitější typ inflace, který srovnává průměrnou cenovou hladinu za posledních 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům. K dubnu 2022 byla 7,0 %
  • Průměrná roční míra inflace – jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku.
    rok 2021: 3,8 %
  • Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci - růst cen mezi měsíci, např. mezi dubnem a březnem 2022 vzrostla o 1,8%

Nejčastěji se uvádí první číslo, meziroční srovnání indexu cen. U inflace je nutné si uvědomit, že se jedná o hodnotu minulou, tedy vždy jde o srovnání s nějakou předchozí hodnotou a neznamená to, že by inflace takto měla růst nadále. 

Vysoká inflace = za stejné peníze si pořídíte méně zboží a služeb

Růst cen, se kterým je vysoká inflace spojená, znamená v praxi, že si za peníze koupíte méně zboží, nebo služeb.
Ukážeme si na praktickém příkladu: Pokud máte k dispozici 100 Kč a rohlík stál 2 Kč, tak jste si jich koupili 50. Pokud rostou ceny a rohlík bude stát 2,50 Kč, tak si rohlíků koupíte už jen 40. 

Jaké zboží je obsaženo v inflaci

Výše jsme uvedli pojem index spotřebitelských cen. Jedná se o zboží a služby, které jsou zahrnuté do spotřebitelského koše. Z jejich cen se pak počítá celková inflace. Aktuálně je v koši cca 450 položek. Jak uvádí Český statistický úřad (ČSÚ):

Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční). Celý spotřební koš je k dispozici na webu ČSÚ.

Je tedy běžné, že celková inflace jednotlivé občany, nebo skupiny občanů, ovlivní zcela jiným způsobem. Pokud se např. výrazně zdraží tabákové výrobky, alkohol a pohonné hmoty, tak nekuřáci abstinenti bez motorového vozidla inflaci tolik nepocítí.