Úvod / Blog

Jak je to s vrácením investičního zlata po nákupu?

Běžné zboží nakoupené v e-shopu může zákazník bez udání důvodu vrátit ve lhůtě 14 dnů. To však neplatí u investičního zlata. Proč tomu tak je?

Důvodem je charakter prodávaného zboží, investičních zlatých slitků a mincí. 

Prodej investičního zlata je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele. S ohledem na tuto skutečnost nemá kupující, který je spotřebitelem právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jak je uvedeno v § 1837 písm. b) občanského zákoníku.

Kupující by zkrátka mohl spekulovat na pokles ceny a zrušit objednávku a vrátit zboží v okamžiku, kdy cena klesne a nakoupit za nižší cenu. 

A jak je to v zákoně?
§ 1837 zákona č. 89/2012 Sb.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

...

2) o dodávce zboží pro služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Zboží můžete reklamovat

Jiným případem je reklamace zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou, případně bylo dodáno poškozené. Pro tyto případy samozřejmě platí reklamační řád. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.