Úvod / Blog

Jak ověřujeme zlato? Špičkovou měřičkou ryzosti!

Vysoký zájem o investice do cenných kovů s sebou přivedl na trh velké množství pochybných subjektů, kteří se snaží využít odborné neznalosti kupujících pro své vlastní obohacení. Naší odpovědí je jedinečný standard Ověření pravosti investičního zlata a stříbra.

Veškeré zboží bylo u nás doposud před samotným prodejem prověřeno certifikovaným zařízením pro ověřování pravosti těchto kovů. Nyní je u nás z tohoto měření vyhotoven jedinečný tzv. " Protokol o měření pravosti zboží v podobě zlatých a stříbrných slitků a mincí", který vám vydáme jako nedílnou součást prodeje. 

Co je to Protokol o měření pravosti zboží v podobě zlatých a stříbrných slitků a mincí?
Papírový certifikát, který se vydává klientovi automaticky při jeho nákupu. Protokol obsahuje na levé straně přesnou specifikaci předmětu měření, kterým je druh zboží, dále název/značku, váhu ryzího kovu, ryzost, označení výrobce, výrobní číslo/ plombu č., datum měření a jméno, kdo měření provedl. Plombou se opatřuje zboží, které nemá své výrobní číslo. Na pravé straně je diagram výstupu měření a informace o měřícím přístroji.

Měřička ryzosti SIGMA PMV PRO

Zařízení SIGMA PMV PRO ověřuje pravost drahých kovů na základě elektromagnetické vodivosti, rozměrů, hustoty a hmotnosti. Ověření pravosti je realizováno během několika sekund, aniž by došlo k poškození testovaného produktu. Testuje se v plastových pouzdrech a numismatických obalech. Elektromagnetické vlny pronikají do materiálu kovu a plastový obal neovlivňuje výsledky měření. SIGMA PMV PRO nabízí několik možností senzorů v závislosti na velikosti testovaného vzorku.

Jak funguje měřička ryzosti?

Zařízení SIGMA PMV PRO pracuje při ověřování pravosti s hodnotami uloženými v databázi přístroje. Každý investiční kov či slitina má své jedinečné vlastnosti. Testovaný produkt se položí do vyznačené oblasti přístroje a následně diagram indikuje pravost na barevném LCD. Zde hodnoty musí být v rozmezí zeleného pole. Deklarovaná spolehlivost a přesnost je 99.99 %

Měření pravosti probíhá současně v několika spektrech:

  • Základní ověřovací rozsah - měří charakteristický elektrický odpor vzorku na povrchu kovu.
  • Průchodový rozsah - přístroj měří typický elektrický odpor napříč celým testovaným vzorkem.
  • Měření tloušťky - přístroj změří elektronicky tloušťku měřeného kovu.
  • Ověření rozměrů - po zadání očekávané hmotnosti měřeného kovu SIGMA PMV PRO prověří, zda celkové rozměry měřeného kusu odpovídají danému typu kovu. Zároveň se ověřuje specifická gravitační hmotnost.

 


Měřička ryzosti SIGMA