Úvod / Blog

Příští rok očekáváme růst ceny zlata v CZK o očekávanou inflaci přibližně 10 procent

Nejčastějším tématem dotazů našich klientů a zájemců o nákup fyzického zlata je na jeho aktuální cenu v CZK – zda je „vysoko“, nebo „nízko“.

Jak jsme již uvedli dříve, vypracovali jsme jednoduchou výpočetní metodiku, která nám poskytuje věrohodnou odpověď na tento dotaz.

Parametry metodiky

Výchozí cena unce zlata na začátku vzniku samostatné České republiky, tedy i vzniku české koruny, byla 9 660 CZK. Cenu zlata zjišťujeme ze statistik LBMA v USD a kurz USD v CZK pak dle ČNB.

Následně na začátku každého roku zjistíme cenu jedné unce zlata a očistíme ji o průměrnou roční míru inflace dle ČSÚ. Níže v grafu vidíte, že pokud je hodnota zlata pod výchozí cenou na začátku roku 1993, pak je zlato v CZK relativně k inflaci podhodnocené, naopak pokud je nad výchozí cenou, pak nadhodnocené.

Aktuální hodnota

Poslední hodnota zlata v CZK je platná k 31.10.2022. Zde můžeme vidět, že při ceně platné k tomuto datu 40 453 CZK a míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 13,5 %, byla hodnota zlata očištěná o inflaci 9 777 CZK. Nacházeli jsme se tedy přesně na hodnotě zlata k začátku roku 1993.

Jak tedy postupovat při nákupu zlata a jak odhadnout jeho budoucí cenu?

Z výše uvedené metodiky můžeme přizpůsobit své chování při ukládáni peněžní hotovosti do fyzického zlata. Pokud se aktuální burzovní cena zlata nachází poblíž 40 500 CZK, pak zlato kupujeme na rovnovážné hodnotě vzhledem k inflaci.

Avšak z tohoto pravidla můžeme i odhadovat budoucí cenu zlata v CZK. Například do konce roku by měla dle různých odhadů vzrůst průměrná roční míra inflace k 17 %. V příštím roce pak přibližně o dalších 10 %. Tedy k ceně unce zlata platné k 31. 10. 2022, kdy byla cena rovnovážná s inflací můžeme přičíst ještě 3,5 % do konce roku (pro tento rok jsme počítali zatím jen 13,5 %) , tedy rovnovážná cena s inflací by byla 41 917 CZK. A pro příští rok pak +10 procent, tedy na konci příštího roku můžeme vidět cenu na 46 100 CZK.

Přirozeně může být cena zlata z důvodu vnějších okolností na konci příštího roku nižší nebo vyšší. Vše záleží jak na vývoji inflace, tak i na případných vnějších šocích, na které zlato reaguje i skokovým navýšením o rizikovou prémii. Samozřejmě, pokud by došlo k razantnímu uklidnění globálněpolitické situace a růstu cen pod očekávanou inflaci, nemusí cena zlata vyrůst o očekávání. Ale z podstaty fungování měnového sytému víme, že při hrozícím poklesu růstu cen pod 2 procenta dojde ze strany centrální banky k poklesu úrokových měr, nebo i devizovým intervencím. Jednou nabytá inflace vždy zůstává, tedy i cena zlata nemá tendenci klesat pod dosaženou inflaci v dlouhém období.

Závěrem

Zlato je uchovatelem hodnoty a také rovněž v novodobých dějinách naší země vidíme, že se tak děje. Uložení hotových peněz do zlata není ve své podstatě investice, protože nepodstupujete riziko protistrany, a tudíž nepřijímáte úrok. Avšak je primárně pojistkou proti inflaci, a tak jak platíte pojistku za dům, auto, zdraví apod., tak i za uchování peněz do zlata platíte jednorázovou přirážku-premium /pojistné/ nad burzovní cenu za jeho nákup do fyzické formy. Každý držitel tak získává klid pro rozvoj profesionálních činností, které mu přinášejí jak příjem, tak radost. Nemusí se tak strachovat o budoucnost úspor, jako je například jejich uložení do rizikových aktiv, kterými jsou akcie, dluhopisy nebo dokonce kryptoměny.

Roman Pilíšek

Cena zlata a stříbra v dolarech od začátku listopadu + 8,4 %, resp. + 13,3 %

Minulý týden přinesl pokračování cenového růstu, který začal jak u zlata, tak i u stříbra na začátku listopadu. Od 3. 11. je dolarová cena zlata o 8,4 % výše a stříbro přidalo od počátku měsíce 13,3 %.

Doposud listopadové zhodnocení ceny kovů je jedno z nejprudších několika posledních let. Souběh mnoha faktorů způsobil razantní nárůst ceny:

  • Zlato bylo od března pod tlakem 7měsíční sestupné rezistenční linie. V minulém týdnu se trh přiblížil těsně pod ni a dokázal prorazit výše.
  • Zlato také nekompromisně prolomilo 50denní průměr, který v posledních týdnech sloužil jako silná rezistence.
  • Dále jsem zdůrazňoval, jak býčí je struktura pozic COT na burze Comex. Jednalo se o nejvíce býčí strukturu od roku 2019.

A v neposlední řadě jsem upozorňoval, že na zlatu se utvořilo trojité cenové dno, přičemž cena stříbra již cenová dna postupně zvyšovala, a tvořila tak vnitřně tržní býčí divergenci se zlatem.

Zlato graf denní v USD, 1 - 11/ 2022

Cena zlata v českých korunách se příliš nevychýlila. Nejprve zlato v CZK testovalo na začátku listopadu silnou burzovní hladinu Kč 40.000 za unci. Následně došlo k nárůstu až k úrovni 43.000, nyní se kurz zlata v CZK stabilizuje kolem 41.500. Americký dolar totiž odepsal od svého maxima téměř 10 % hodnoty, což automaticky vyrovnávalo dolarový nárůst ceny zlata, který poté v českých korunách nebyl tolik významný.

Zlato graf denní v CZK, 9/2019 - 11/2022

Cena stříbra jde vlastní pozvolnou růstovou cestou již od začátku září, přičemž stříbro dokázalo po několika měsících překonat i 200denní průměr. Stříbro (i zlato) jsou technicky krátkodobě překoupeny, avšak pokud je struktura pozic COT nadále býčí, jak ukazuje poslední report k datu 8.11.2022, pak překoupenost nemusí hrát tolik významnou roli. Uzavírání SHORTů bude „najednou" hlavní prioritou pro hedgové fondy, což je hlavním katalyzátorem tohoto růstu ceny.

Stříbro graf denní v USD, 1 - 11 / 2022

Z cyklického pohledu je zásadní, zda na zlatě nastalo 16měsíční dno. Toto dno mělo nastat v červenci 2022 +/- 3 měsíce. Původně jsem odhadoval, že se 16měsíční cyklus mohl utvořit 22. července na ceně 1.680 USD, avšak časové okno pro tento cyklus zůstávalo otevřené až do konce října. Na konci září nastal první náraz ceny na 1.615 USD, 21. října druhý a hned z kraje listopadu dokonce zmiňovaný třetí náraz na uváděnou cenu. Pokud hledáme významnější střednědobý cyklus, pak trojité dno je ideálním kandidátem na takovou technickou formaci a strmý odraz ceny zvyšuje šanci na počátek takového cyklu. Technické potvrzení bychom obdrželi, pokud by cena zlata dokázala zavřít nad posledním významnějším vrcholem – spotovou cenu 1.807 USD. Pokud je ale zlato již od července v 16měsíčním cyklu, pak je současný růst pouze rychlou a prudkou korekcí ceny v již medvědím trhu. Momentálně ale situace nepůsobí takovým dojmem, zdá se, že býci začínají po mnoha měsících ovládat trh.

Nicméně z minulosti víme, že žádný růst se neobejde bez průběžných zpětných poklesů. U zlata je první pásmo silné podpory mezi cenami 1.700 – 1.730 USD, dále 1.680 – 1.650 USD. Stříbro má významnější podporu v pásmu 20,50 – 19,60 USD.

Jan Železník