Úvod / Blog

Proč investovat do zlata?

Zlato lze označit jako peníze v hotovosti, které sice nenesou úrok, ale jejichž stabilita je historicky ověřena. Proč do zlata investovat dlouhodobě?

Je mnoho důvodů, proč investovat do zlata. Investovat můžete do zlatých slitků a mincí, snadno identifikovatelných, chráněných proti falšování a nezatížených DPH.

Zlato stále hraje v ekonomice velmi důležitou roli, což je zřejmé ze skutečnosti, že centrální banky po celém světě a mezinárodní finanční organizace, jako je MMF, drží téměř pětinu celkové nabídky fyzického zlata.

Investice do zlata tedy mohou hrát velmi důležitou roli při diverzifikaci vašeho portfolia. Dalším argumentem pro investování do zlata je i globální vládní dluh, který prudce stoupá. Celkový globální vládní dluh je na historickém maximu a od roku 2008 se navýšil o přibližně 120 bilionů dolarů. 

Hlavní důvody, proč investovat do zlata a získat pojistku pro období krize

 1. Zlato si udržuje svoji hodnotu po staletí
  Zlato je už po tisíce let vnímáno jako cenný kov, který stále udržuje svou hodnotu. Zlato si dokázalo udržet svoji hodnotu po celá léta, a tak dokázalo plnit jednu z nejdůležitějších funkcí peněz - funkci uchovávání hodnoty. Na rozdíl od fiatových měn může zlato tuto funkci vykonávat velmi dlouho a to je důvod, proč ho mnozí používají k uchování a předávání bohatství z jedné generace na druhou. Cena zlata stoupá, když klesá hodnota rezervní měny nebo amerického dolaru. Zatímco hodnota různých aktiv klesá během hospodářského recese, zlato si udržuje svoji hodnotu a to z něj dělá ještě atraktivnější investici.
 2. Zajištění proti inflaci
  Inflace je období charakterizované růstem cen zboží a snižováním kupní síly nebo hodnoty peněz. Ve skutečnosti se hodnota všech hlavních světových měn ve srovnání se zlatem dlouhodobě oslabila. To vysvětluje, proč lidé raději drží peníze ve formě zlata. Zlato funguje jako zajištění proti inflaci a v době recese představuje pro vaše investice bezpečný přístav.
 3. Diverzifikace portfolia
  Zlato představuje dobrou volbou pro diverzifikaci portfolia, protože má nízkou až negativní korelaci s jinými hlavními třídami aktiv. Ve skutečnosti bylo pozorováno, že při poklesu hodnoty akcií nebo jiných aktiv může cena zlata zaznamenat vzestupný pohyb. Zlato nabízí vašemu portfoliu také určitou ochranu proti volatilitě trhu, protože ekonomické faktory, které ovlivňují výnosy z jiných aktiv, mají zanedbatelný vliv na hodnotu zlata.
 4. Ochrana před geopolitickou krizí
  Zlato je často označováno jako „krizová komodita", protože poskytuje ochranu před finančními i politickými krizemi. Cena zlata se zhodnocuje během geopolitické nestability a nejistoty, kdy se hodnota ostatních aktiv obvykle odepisuje.
 5. Globální nabídka zlata se zmenšuje
  Zásoba zlata je omezená a v provozu je méně zlatých dolů, protože rostou náklady na průzkum a těžbu. Ale poptávka po zlatě rostla z různých důvodů. Rostoucí poptávka spojená se snižující se nabídkou znamená, že hodnota stávající zásoby zlata by mohla dále růst. To z něj opět činí atraktivní investici. 
 6. Zvyšující se poptávka po zlatě
  Do rozhodnutí investovat do zlata můžeme zahrnout i zvyšující se poptávku po zlatých špercích v Číně a Indii, která neustále roste. Jedním z největších faktorů ovlivňujících cenu zlata je to, čemu říkáme Love Trade, což obzvlášť v případě čtyřech nejsilnějších trhů (Čína, Indie, Hongkong, Rusko) táhne poptávku po zlatě. Očekává se, že s rychle rostoucí střední třídou se poptávka v budoucnu ještě zvýší. Vlastnictví zlatých šperků je ve skutečnosti v Indii tak rozšířené, že od roku 2016 vlastnily indické domácnosti více zlata než šest největších centrálních bank dohromady.

Výhody fyzického držení zlata

 1. Vyhnete se riziku selhání států splácet jejich dluhy
  Protože státní měny nejsou podloženy zlatem, mají hodnotu závislou na schopnosti států splácet dluhy. Pokud je narušena důvěra ve stát jako dlužníka, přichází znehodnocení měny (měnová reforma roku 1953 v Československu) nebo hyperinflace (Výmarská republika roku 1923, bývalá Jugoslávie roku 1994).
 2. Vyhnete se riziku selhání bank vyplácet uložené peníze vkladatelům
  Je dáno, že peněžní hotovost střadatelů mohou banky půjčovat až do výše 98 procent. Co však v případě finanční a hospodářské krize? Potom bankovní domy vyhlašují bankroty a za jejich špatné hospodaření platí vkladatelé. Pro příklady nemusíme chodit daleko, jsou jimi krize na Kypru nebo krachy záložen v České republice (WPB Capital v srpnu 2014).
 3. Předejdete ztrátě kupní síly české koruny
  Protože se stát i soukromé firmy neustále zadlužují, znehodnocují domácí měnu – zvyšují inflaci. Měřeno cenou zlata je česká koruna za posledních 10 let znehodnocena přibližně o 62 procent.

Investovat do zlata je moudré rozhodnutí, které vám otevře nové obzory a zajistí finanční stabilitu i dalším generacím vaší rodiny.


Zlatý slitek