Úvod / Blog

Trojská unce jako základní jednotka zlata

Setkali jste se s pojmem zlatá unce a nevíte, o co se jedná? Prozradíme vám vše o unci - 31,1 gramové veličině.

Přesný název je troyská unce, ovšem v češtině se uvádí častěji trojská unce, v angličtině troy weight. Je to základní váhová jednotka především v anglosaských zemích a odpovídá přesně 31,1034768 gramu, obykle se uvádí zaokrouhlená na desetinu gramu, tedy 31,1 gramu.

Používá se na národních a mezinárodních trzích zlata, stříbra, platiny a dalších drahých kovů a drahokamů. 

Znáte zkratky trojské unce?

Pro troyskou unci se používá zkratka 1 oz, 1 oz t, případně 1 t oz, 1 oz. tr. apod. Podle mezinárodní normy ISO 4217, která definuje zkratky pro měny, je pro drahé kovy vážené v trojských uncích určena zkratka tvořená písmenem X následovaným dvěma písmeny chemické značky kovu: XAU zlato, XAG – stříbro, atd.

Setkat se můžete i z dalšími veličinami - 1 troyská libra, která odpovídá 12 uncím, 1 kilogram je pak 31,15 uncí. 

Časté otázky a odpovědi k trojské unci zlata
1. Kolik je 1 trojská unce?
Odp.: Trojská unce je 31,1 gramu

2. Kolik stojí trojská unce zlata?
Odp.: Vždy podle aktuální ceny zlata s tím, že se prodávají slitky a mince této hmotnosti. I mezi nimi se pak cena liší podle výrobce, provedení a samozřejmě podle marže prodejců. 

3. Co znamená slovo unce?
Původní význam pochází ze starověkého Říma, kde označoval díl či jednotku. Ale pozor, takto unce váží 28,3495 g, kdežto obchodovaná trojská unce zlata má hmotnost přesně 31,1034768 g

4. Jak se značí unce?
Trojská unce se označuje zkratkou Oz.

5. Jak vznikla unce?
Slovo unce vzniklo z latinského uncia, takto se označovala ve starověkém Římě „jednotka, jeden díl" – v duodecimálním dělení jedna dvanáctina celku.

Neplést si s uncí

Pozor na jednotku unci, která měla svůj základ v jednotce délky a byla to 1/12 libry, což bylo označení pro římskou libru. Historie unce sahá až do starověkého Říma, kde byla známá jako "uncia". V průběhu času se unce stala i jednotkou hmotnosti a byla používána pro obchodování s různými komoditami, včetně drahých kovů, jako je zlato a stříbro. Mimochodem, v angličtině se často setkáte s jednotkou délky palec, anglicky inch, což je zkomolenina právě latinského uncia. 

Ale zpět k trojské unci. Ta získala své jméno podle francouzského města Troyes, kde se v uncích obchodovalo již ve středověku. Proč zrovna v tomto městě ležícím na řece Seině? Kromě nejznámější francouzské řeky bylo město i křižovatkou obchodních cest a dodnes je jeho osou původní římská Agrippova silnice. Troy weight je ale známá díky anglickým obchodníkům, kteří právě na této křižovatce cest obchodovali již od 9. století. Nicméně historicky je jméno troy doloženo v roce 1390. 

Zavedená pro obchodování s drahými kovy

Unce se každopádně stala klíčovou jednotkou pro určování hmotnosti a hodnoty drahých kovů, zejména zlata. V současné době se unce stále používá ve velké části světa, zejména v anglosaských zemích, při obchodování s investičním zlatem a stříbrem. Tato jednotka umožňuje snadné měření a porovnání hmotnosti a hodnoty drahých kovů, což je důležité pro investory a obchodníky.


1 trojská unce Pamp